Mindfulness i skolan
Många elever upplever att det ställs höga krav på dem, både från omgivningen och sig själva. Det gäller att lyckas med betygen, hinna med alla aktiviteter och så vidare. När de blir lite äldre tillkommer även stressen över att passa in och hanteringen av sociala medier på nätet.

Alla intryck och all information – ofta förmedlad via skärmar av olika slag – gör att barnens hjärnor tränas i att snabbt byta fokus, vilket leder till att de blir bättre på det och får då istället svårare att koncentrera sig.
Stressymptom som huvudvärk, magont och sömnproblem är vanliga i skolan. Men även allvarligare diagnoser som utmattningssyndrom finns bland högstadieelever, vilket får jättestora konsekvenser för den personen och för samhället.

Dagliga Mindfulnessmeditationer kan hjälpa eleverna att öka medvetenheten om sig själva och kroppens signaler, samt stärka koncentrationsförmågan och självkänslan. Det räcker med några få minuter per dag.

Forskning visar att regelbunden meditation i skolan kan ge:

 • Bättre betyg
 • Mer glädje
 • Bättre koncentrationsförmåga
 • Ökad empati
 • Ökad självkänsla
 • Minskad upplevd stress
 • Minskad ilska
 • Minskad mobbning
 • Generellt ökat välmående

Jag har gått utbildning för mindfulness i skolan hos Sveriges största utbildare och arbetar efter deras koncept. Hör av er vid intresse så går jag igenom upplägg och anpassar efter era förutsättningar.

Insatta lärare ger större effekt

Det ger extra god effekt att även arbeta med mindfulness bland lärarna. Om lärarna känner sig lugna och harmoniska ger det effekter både på arbetsmiljön och barnen. Lärare är en yrkesgrupp som ofta drabbas av utmattningssyndrom. Läs mer om mindfulness på arbetsplatsen och om ni vill kan vi kombinera en sådan kurs med någon av de nedan.

Införandet kan ske på olika sätt

Det finns olika sätt att föra in mindfulness i en skolklass. Välj det som passar er bäst eller kontakta mig för att göra en anpassad version.

E-kurs för lärare

För att göra det så tillgängligt som möjligt har jag skapat en e-kurs där kursdeltagaren får kursmejl med videofilm, informationsblad och inspelade meditationer med en veckas mellanrum.


3 veckors e-kurs

Efter denna e-kurs kan man direkt börja använda mindfulness tillsammans med barnen i klassen. Syftet med kursen är att deltagaren själv får prova på mindfulness och får lära sig hur man leder mindfulnessmeditationer med barn.

Efter avslutad kurs har kursdeltagaren:


 • Grundläggande förståelse för vad mindfulness för barn kan innebära
 • Kunskap om hur mindfulness kan användas i förskolan samt redskap för att utöva det med barnen varje dag
 • Kunskap om hur mindfulness kan kopplas till läroplanen

Innehåll:


 • 3 kursavsnitt med mejl och videofilm.
 • Två inspelade meditationer, en för barn och en för vuxna (mp3-format).
 • Varje avsnitt avslutas med en meditation för kursdeltagaren med reflekterande frågor. Det är en viktig erfarenhet inför att vara med barnen.
 • Mejlcoachning.

Pris för denna e-kurs är 495 kr exkl. moms per deltagare. Denna kurs är endast anpassad för förskolan just nu, men du kan gå den och få ut av det mesta ändå om du undervisar i låg och mellanstadiet. Jag pratar om förskolans läroplan och inte skolans, det är det enda, annars har du full nytta av allt kursinnehåll. Undervisar du i högstadiet eller gymnasiet passar den inte. Nästa kursstart är den 30 augusti och anmälan sker till maja@gronahuset.nu.


10 veckors e-kurs

Vill man fördjupa sig och få lite mer kunskap och verktyg finns det en mer omfattande kurs som är 10 veckor. Syftet med denna kurs är att deltagaren lär sig mer om mindfulness och hur det kan användas i skolan. Vi går igenom varför det fungerar och vad det ger för effekter. Man får även fler övningar och redskap att använda i vardagen med barnen. Den egna förståelsen för mindfulness ökar också i och med egna övningar och reflektionerna som ingår.

I denna kurs har vi även en facebookgrupp där vi kan dela erfarenheter, utmaningar, tips och idéer med andra lärare och där jag själv är inne och reflekterar och stöttar.

Efter avslutad kurs har deltagaren:


 • Förståelse för vad mindfulness för barn kan innebära, hur det fungerar och vilka effekter det kan ge
 • Kunskap om hur mindfulness kan användas i skolan rent praktiskt samt redskap för att utöva det med barnen varje dag på flera olika sätt
-kunskap om hur mindfulness kan kopplas till läroplanen
 • Kunskap om vad forskningen säger om mindfulness och skolan
-mer kunskap om sig själv i förhållande till mindfulness

Innehåll:


 • 10 kursavsnitt med mejl och videofilm.
 • Fyra inspelade meditationer, två för barn och två för vuxna (mp3-format).
 • Varje avsnitt avslutas med en meditation för kursdeltagaren med reflekterande frågor. Det är en viktig erfarenhet inför att vara med barnen.
 • Stöd och coachning i facebookgruppen.

Pris för denna e-kurs är 1695 kr exkl. moms per person. Har du gått treveckors-kursen får du dra av priset för den. Denna kurs är endast anpassad för förskolan just nu, men du kan gå den och få ut av det mesta ändå om du undervisar i låg och mellanstadiet. Jag pratar om förskolans läroplan och inte skolans, det är det enda, annars har du full nytta av allt kursinnehåll. Undervisar du i högstadiet eller gymnasiet passar den inte. Nästa kursstart är den 27 september och anmälan sker till maja@gronahuset.nu.

Föreläsning

Boka mig för en inspirationsföreläsning där ni får prova på och lära er mer. Mejla mig för innehåll och era önskemål. Pris 5000 kr exkl. moms för ca 1,5 timme.