Mindfulness på jobbet
Har du problem med medarbetare som klagar över att de inte hinner med? Är dina medarbetare stressade lite oftare än vad du tycker känns okej? Har du krav ovanifrån på större lönsamhet? Har du krav ovanifrån på mer utveckling? Är du orolig för dina medarbetares psykosociala arbetsmiljö och hälsa?

32 000 människor per år blir sjukskrivna på grund av utmattningssyndrom i Sverige idag. Och många fler är nära gränsen. Det är ett allvarligt problem som inte är en individuell fråga utan behöver hanteras som vilken arbetsmiljöfråga som helst. Sen 1 mars 2016 har arbetsgivaren ett mer långtgående ansvar i att arbeta med och förebygga psykosociala arbetsmiljöproblem. När det gäller stressrelaterade problem kan det innebära mer återhämtning och struktur.

Det är mycket kostsamt att ha medarbetare som är stressade. De som upplever sig ha arbetsmiljöproblem presterar i snitt 38 % sämre än om de inte upplever sådana problem. Det innebär 15 timmar i veckan per anställd. Det blir mycket pengar det. Men lidandet är värre.

Bli en attraktiv arbetsgivare genom medarbetare som mår bra

För att få balans i arbetslivet och livet generellt behöver varje individ hitta tid för återhämtning. God sömn är en grundförutsättning och det är en av de första saker som störs när vi är stressade. Undersökningar har visat att svenskar sover sämst i Europa.
Ett effektivt sätt att minska stressen och öka välmående är dagliga mindfulnessmeditationer. Näringslivet (bland annat Google, Nordea, Trafikverket och Sony) och även politiker har fått upp ögonen för mindfulness som förebyggande metod mot stress och för ökad effektivitet. Även många chefer och ledningsgrupper använder sig av mindfulness för att bli bättre ledare. Ett annat användningsområde för mindfulness på arbetsplatser är förhållningssättet mot förändringar. Förändringar i arbetslivet kommer oftare och oftare nu och det skapar i sig mycket oro, otrygghet och stress. Men det behöver inte vara så.

Forskningen talar sitt tydliga språk. Regelbunden mindfulnessmeditation kan bland annat ge dessa resultat:

 • Förmågan att fokusera och vara koncentrerad ökar i snitt med 20 %
 • Man blir bättre på att göra en sak i taget
 • Klarare tankar
 • Ökad effektivitet
 • Ökad kreativitet
 • Bättre arbetsminne
 • Upplevd stress minskar i snitt med 32 %
 • Negativa känslor minskar i snitt med 16 %
 • Man blir vänligare mot sig själv och andra
 • Man kan hantera motgångar och förändringar bättre
 • Förbättrad sömn
 • Chefer fattar bättre beslut

Mindfulness på arbetsplatsen

Att träna mindfulness på arbetsplatsen innebär att effektiviteten och produktiviteten ökar, samtidigt som medarbetarna känner sig mindre stressade, får ökat fokus, utvecklar sig själva och fungerar bra såväl i arbetslivet som privat.

Hur kan jag påstå det?

Det kommer ca 400 nya forskningsartiklar/år som visar på olika resultat av mindfulnessträning. Många visar på hur hjärnan utvecklas och bland annat att arbetsminnet ökar. Jag kan också nämna att flera företag nu implementerar mindfulness som ett förhållningssätt t ex. Pacific Investment Management, Apple Computer, Yahoo, Google, McKinsey, Deutsche Bank, Hughes Aircraft, Procter & Gamble, och Starbucks.

Mindfulnessträning kan ge resultat i ett brett perspektiv men för att skapa resultat i en arbetsgrupp så har vi valt att fokusera på tre områden:

 • Minskad stress och återhämtning
 • Ökad koncentrationsförmåga och fokus
 • Bättre kommunikation

Följande koncept är framtaget av Mindfulnesscenter, Sveriges största utbildare inom mindfulness. Det är också väl beprövat och ger bra resultat. Företag som SEB, Fria Emilia, Trafikverket, new Boliden, apoteket, Försäkringskassan, Folksam och Sparkbanken nord har genomgått just detta koncept med goda resultat.

Hur går det till?

1. Enkel förstudie innan projektstart

Vi genomför en enkel förstudie tillsammans med en person utvald hos er som kan ge oss en bild av nuläget och en beskrivning av det önskade Nyläget. Vi tittar här på befintliga arbetssätt och bestämmer förbättringsområden relaterade till resultat av mindfulnessträning. Efter att förstudien är genomförd fastställer vi tillsammans med er vardagsövningar på arbetsplatsen som skall leda till ett förändrat beteende.

2. Inspirationsföreläsning

En föreläsning genomförs som ger kunskap om vad mindfulness är och som ligger till grund för att skapa förståelse för hur projektet ser ut samt motivation för den egna träningen.

3. Arbetsgruppen tränar

Varje person tränar i det internetbaserade träningsprogrammet Mindfulness Grundkurs, som genomförs 2 ggr 10 min per dag. Kursen pågår i 12 veckor. En handledare följer gruppen och träffar gruppen vid 6 tillfällen. Telefon, internet och mailcoaching under utbildningsperioden till var och en.

4. Efter genomförd träning

Genomgång av resultat i förhållande till förstudien. Rekommendationer för framtagande av arbetssätt och ramverk för företagets och arbetsgruppernas fortsatta utveckling.

Prova på och mindfulness för enstaka individer

Det finns ett kortare prova-på program som man kan testa om man vill känna sig för om det är något man vill jobba med.

Det finns även möjligt med individuell mindfulnessträning med mig. Det kan tex gälla ledare som vill utveckla sitt ledarskap eller medarbetare som är mycket stressade och behöver tidig rehabilitering eller förebyggande friskvård.

Kontakta mig för att boka ett möte om hur detta skulle kunna se ut hos just er. Priser enligt offert.

Här kan du ladda ner ett produktblad.

Mindfulness som friskvård

Vill ni hellre ha mindfulness som friskvård kan jag komma och hålla en enklare men väl så välgörande kurs för er. Om medarbetarna går på mindfulness på fritiden räknas även det som friskvård så friskvårdsbidraget går bra att använda.