Mindfulness i förskolan
Dagens förskolebarn har generellt sett långa dagar i stora barngrupper med höga ljudnivåer. När de kommer hem möts de ofta av stressade föräldrar, matlagning, läxläsning med syskonen, aktiviteter med mera. De utsätts för mycket inryck och många relationer hela dagarna. Därför är det inte inte konstigt att stressymptom som huvudvärk, magont och sömnproblem kryper ner i åldrarna. Stressade barn kan också reagera genom att bli mer ledsna, arga eller speedade.

För att hjälpa barnen att hantera den vardag vi lever i är det viktigt att de får verktyg som hjälper dem att återhämta sig. Barns hjärnor under utveckling behöver mycket tid till att smälta alla intryck. Ett effektivt sätt är att träna på mindfulness.

För att mindfulnessmeditationerna ska ge önskad effekt bör barnen träna varje dag. Det räcker med några få minuter. Regelbundenheten är viktigare än hur länge man övar. Barn slappnar lätt av bara de får chansen och om de mediterar varje dag på förskolan kan de använda sig av detta även i andra situationer när de behöver lugna ner sig. Ju tidigare de får lära sig, desto bättre.

Forskningen om meditationens effekter har mest gjorts på barn i skolåldern. Men de som infört regelbunden meditation i förskolan vittnar om resultat som:

 • Mindre splittrade barn
 • Lugnare barn
 • Ökat välbefinnande bland barnen
 • Mer glädje bland barnen

Jag har ett nyhetsbrev ”Förskolans andningspaus” för dig som vill ha inspiration kring mindfulness i förskolan. Skriv upp dig här så får du en gratis minilektion till dig och en mindfulnessmeditation att göra med barnen.

Insatta pedagoger ger större effekt

Det ger extra god effekt att även arbeta med Mindfulness bland pedagogerna. Känner pedagogerna sig lugna och harmoniska förbättrar det både på arbetsmiljön och arbetet med barnen. Förskolepedagoger är en yrkesgrupp som ofta drabbas av utmattningssyndrom. Läs mer om Mindfulness på arbetsplatsen så kan vi kombinera det med mindfulness i förskolan på olika sätt.

Införandet kan ske på olika sätt

Det finns olika sätt att föra in Mindfulness i barngrupperna. Välj det som passar er bäst eller kontakta mig för att göra en anpassad version.

E-kurs för pedagoger

För att göra det så tillgängligt som möjligt har jag skapat en e-kurs där kursdeltagaren får kursmejl med videofilm, informationsblad och inspelade meditationer med en veckas mellanrum.

3 veckors e-kurs

Efter denna e-kurs kan man direkt börja använda mindfulness tillsammans med barnen. Syftet med kursen är att deltagaren själv får prova på mindfulness och får lära sig hur man leder mindfulnessmeditationer med barn samt hur mindfulness kopplas till läroplanen.

Efter avslutad kurs har du:


 • Grundläggande förståelse för vad mindfulness för barn kan innebära
 • Kunskap om hur mindfulness kan användas i förskolan samt redskap för att utöva det med barnen varje dag
 • Kunskap om hur mindfulness kan kopplas till läroplanen

Innehåll:

 • 
3 kursavsnitt med mejl och videofilm.
 • Två inspelade meditationer, en för barn och en för vuxna (mp3-format).
 • Varje avsnitt avslutas med en meditation för kursdeltagaren med. Det är en viktig erfarenhet inför att öva mindfulness med barnen.
 • Mejlcoachning.

Pris för denna e-kurs är 495 kr exkl. moms per person. Nästa kursstart 21 februari 2018. Anmälan sker till maja@gronahuset.nu


10 veckors e-kurs/föreläsningsserie

Vill man fördjupa och få lite mer kunskap och verktyg finns det en djupare kurs som är på 10 veckor. Syftet med denna kurs är att deltagaren lär sig mer om mindfulness och hur det kan användas i förskolan. Man lär sig mer om hur det fungerar och vad det ger för effekter. Man får även fler övningar och redskap att använda i vardagen med barnen på förskolan. Den egna förståelsen för mindfulness ökar också i och med reflektionerna som ingår samt det egna övandet.

I denna kurs har vi även en egen facebookgrupp där vi kan dela erfarenheter, utmaningar, tips och idéer med andra pedagoger och där jag själv är inne och stöttar och svarar på frågor.

Du påbörjar kursen när det passar dig och du går den i din egen takt. Antigen som planerat på 10 veckor, långsammare eller snabbare. Du kan även välja ordning på avsnitten. När du gått igenom alla avsnitt får du genomgå ett enkelt test innan du får ditt kursintyg.

Efter avslutad kurs har du:


 • Förståelse för vad mindfulness för barn kan innebära, hur det fungerar och vilka effekter det kan ge
 • Kunskap om hur mindfulness kan användas i förskolan rent praktiskt för olika åldrar och gruppstorlekar samt redskap för att utöva det med barnen varje dag på flera olika sätt
 • Peppning och reflektioner genom hela kursen både för dig och hur man reflekterar med barnen
 • Kunskap om hur mindfulness kan kopplas till läroplanen
 • Mer kunskap om dig själv i förhållande till mindfulness
 • Tips på hur du kan informera och ha dialog med föräldrar om mindfulness
 • Facebookgruppen som mer långsiktigt kan bli ditt stöd i det fortsatta övandet med barnen

Innehåll:

 • Det är tio kursavsnitt med mejl och videofilm, ca 20 minuter långa. Varje avsnitt har ett eget tema och avslutas med en meditation. Några av temana är: Ditt egna mindfulnessövande, effekter och forskning gällande barn och mindfulness, upplägg och övningar för olika åldrar, vikten av reflektion, mindfulness i förhållande till läroplanen, info till föräldrar och så vidare.
 • Fyra inspelade meditationer i mp3-format. Två för kursdeltagaren och två att använda i barngrupp.
 • Skriftliga instruktioner på 20 olika övningar samt reflektionsfrågor, information till föräldrar och planering på längre sikt.
 • Länkar till forskning.
 • Gemensam facebook-grupp.
 • Kursintyg efter genomgången kurs.

Pris för denna e-kurs är 1395 kr exkl. moms per person. Har du gått treveckors-kursen får du dra av priset för den. Anmälan sker till maja@gronahuset.nu

Mindfulness på plats

Vill ni ha kursen på plats hos er kommer jag gärna ut och undervisar er. Mitt sätt att arbeta på plats sätter fokus på helheten. Jag undervisar er som ska hålla i meditationerna med barnen samt håller i de första tillfällena så att både barn och pedagoger ska få en bra bild av vad mindfulness innebär. Ni kan känna er trygga med att jag följer er hela vägen tills meditationerna är fullt implementerade verksamheten och stöttar er genom eventuella hinder på vägen. Syftet med denna kurs är att få in mindfulness på förskolan tillsammans. Fördelar att ses på plats är att vi kan ha mer dialog och tillsammans utforska övningarna med barnen. Det brukar bli fina stunder och samtal.

Efter avslutad kurs har ni:

 • Förståelse för vad mindfulness för barn kan innebära, hur det fungerar och vilka effekter det kan ge
 • Kunskap om hur mindfulness kan användas i förskolan rent praktiskt samt redskap för att utöva det med barnen varje dag på flera olika sätt
 • Kunskap om hur mindfulness kan kopplas till läroplanen
 • Mer kunskap om dig själv i förhållande till mindfulness

Innehåll:

 • 
Tre kursillfällen á 2 timmar hos er.
 • Fyra inspelade meditationer, två för barn och två för vuxna (mp3-format).
 • Stöd och coachning per mejl mellan och efter tillfällena.

Pris för denna kurs är 11 165 kr exkl. moms. Max antal deltagare 10 st. Resetillägg kan tillkomma utanför Stockholm.

Föreläsning

Boka mig för en inspirationsföreläsning där ni får prova på och lära er mer. Mejla mig för innehåll och era önskemål. Pris 5000 kr exkl. moms för ca 1,5 timme.