Välkommen till
Gröna Huset

Balans kommer inifrån

Tjänster Vad är Gröna Huset?

Vad är Gröna Huset?

Gröna Huset arbetar för ökad balans hos barn, ungdomar och vuxna.

Mottot ”Balans kommer inifrån” grundar sig i en tanke att om vi kan hitta balans inom oss själva kan vi även få balans omkring oss. Kan vi hitta vår inre balans har vi lättare att se de förändringar vi eventuellt behöver göra. Det vi oftast saknar för att ha balans i våra liv idag är lugn och ro, tid för återhämtning och reflektion. De flesta av oss, barn som vuxna, lever i en stressad tillvaro. Därför är mitt främsta redskap för att skapa balans – mindfulness.

Min vision och dröm är att varje barn ska få utöva mindfulness varje dag i skolan och förskolan, något som skulle göra enorm skillnad i välmående både på individnivå samt ur ett större samhällsperspektiv.

Läs mer om mina tjänster för att ta reda på hur du kan få mer balans i ditt liv, samt hur du kan hjälpa andra omkring dig till mer balans i sina liv med hjälp av Gröna Huset redan idag!

Bloggen